Erklæring om databeskyttelse

1. HurtIg oversigt over databeskyttelse.

Generel information

Nedenstående information giver dig et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle de data, som du personligt kan identificere. Du kan finde detaljerede oplysninger om databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring, lige under denne tekst.

Dataindsamling på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamling på dette websted?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde kontaktoplysninger under link i bio på dette websted.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data gennem din kommunikation med os. Dette kan være f.eks. data, du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores informationssystemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. Internetbrowser, operativsystem eller tidspunktet, hvor siden blev vist). Disse data indsamles automatisk i løbet af kort tid, når man går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del dataene indsamles for at sikre, at webstedet er klar uden at have fejl. Andre data kan bruges til at analysere brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til at få gratis information om kilden, modtageren og formålet med dine lagrede personlige data. Du har også ret til at anmode om korrektion eller sletning af disse data. Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelse, kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet under link i bio. Du har også ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden.

Desuden har du ret til, under visse betingelser, at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data. Detaljer findes i databeskyttelseserklæringen under “Ret til begrænsning af behandling”.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger dette websted, kan din surfeadfærd statistisk blive vurderet. Dette gøres primært, med programmer kaldet cookies og analyseprogrammer; surfeadfærden kan ikke spores tilbage til dig.

Ved ikke at bruge visse værktøjer, kan du gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den. Du finder detaljerede oplysninger om disse værktøjer og dine muligheder for indsigelses i nedenstående databeskyttelseserklæring.

2. Hosting

Ekstern hosting

Dette websted er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (Hoster). Personlige data, der er registreret på dette websted, lagres på hosters servere. Dette kan være IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kontaktdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, webstedsadgang og andre data genereret via et websted.

Den bruges til at opfylde kontrakten med vores vært, potentielle og eksisterende kunder (Grundlæggende regler for databeskyttelse (Art.6, stk. 1, afsnit 1 DSGVO)) og til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetilbud fra en professionel udbyder (Grundlæggende regler for databeskyttelse ( DSGVO) artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores vært behandler kun dine data i det omfang, der er nødvendigt for at opfylde sine tjenesteforpligtelser, og til at følge vores instruktioner vedrørende disse data.

Undertegnelse af en kontrakt til opgavebehandling

Vi har underskrevet en behandlingsaftale med vores hoster for at sikre behandling i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelsere.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af dette websted tager beskyttelse af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med lovlige databeskyttelsesregler samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personlige data. Personlige data er data, som du personligt kan identificere. Følgende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det gøres.

Vi gør dig opmærksom på, at dataoverførsel via Internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt fuldt ud at beskytte dataene mod adgang fra tredjepart.

Oplysninger til den ansvarlige myndighed

Myndigheden, der er ansvarlig for databehandling på dette websted:

Telefon: +90 216 329 6668
E-Mail: info@esteworld.dk

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter sig om formålene og metoderne til behandling af personoplysninger (f.eks. Navne, e-mail-adresser osv.).

Annullering af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit tydelige samtykke. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Det er tilstrækkeligt, at du bare sender os en uformel e-mail. Lovligheden af ​​databehandlingen udført før annulleringen, bliver ikke påvirket af annulleringen.

Retten til at gøre indsigelse mod dataindsamling og direkte reklame i særlige tilfælde ( Grundlæggende databeskyttelsesforordninger (DSGVO) paragraf 21)

HVIS GRUNDLÆGGENDE DATABESKYTTELSESFORORDNINGER (DSGVO) ER BEHANDLET I HENHOLD TIL PARAGRAF 6, STK. 1, AFSNIT E ELLER F, HAR DU ALTID, GRUNDET DI SÆRLIGE SITUATION, RET TIL AT GØRE INDSIGELSE VEDRØRENDE BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA, DESUDEN ER DISSE BESTEMMELSER OGSÅ GÆLDENDE VED ANVENDELSE TIL PROFILERING. DET RELEVANTE RETSGRUNDLAG VEDRØRENDE, AT BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG, KAN DU FINDE I DENNE ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE. HVIS DU GØR INDSIGELSE BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE BERØRTE PERSONLIGE DATA, UNDTAGEN NÅR VI ER NØDT TIL AT GIVE OVERBEVISENDE GRUNDE TIL OVERFØRSELEN, DER LIGGER OVER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHED, ELLER HVIS BEHANDLINGEN TJENER TIL AT HÅNDHÆVE, BRINGE ELLER FORSVARE JURIDISKE RETTIGHEDER. (I HENHOLD TIL INDSIGELSE I GRUNDLIGGENDE DATABESKYTTELSESFORORDNINGER (DSGVO) PARAGRAF 21) STK. 1)

HVIS DIN PERSONLIGE OPLYSNINGER ER BEHANDLET DIREKTE TIL REKLAME, HAR DU ALTID RET TIL GØRE INDSIGELSE OVER BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA, DER ER BEHANDLET TIL REKLAMEMÆSSIGE FORMÅL; DETTE ER OGSÅ GÆLDENDE FOR OPRETTELSE AF PROFILER HVIS FORMÅL DIREKTE ER I FORBINDELSE MED REKLAME. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DE PERSONLIGE DATA IKKE BLIVE BRUGT I FORBINDELSE MED REKLAME (I HENHOLD TIL INDSIGELSE I GRUNDLÆGGENDE DATABESKYTTELSESFORORDNINGER (DSGVO) PARAGRAF 21) STK. 2)

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af Grundlæggende Databeskyttelsesforordninger (DSGVO), har de registrerede ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de er bosat, på deres arbejdssted eller dér, hvor den påståede overtrædelse er begået. Retten til at appellere er tilgængelig med forbehold af andre administrative- eller retsmidler.

Ret til dataoverførsel

Du har ret til at få de data, som vi behandler automatisk, på baggrund af dit samtykke, eller efter indgåelsee af en kontrakt, de kan overføres til dig eller en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at beskytte overførsel af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at ændre browserens adresselinie fra “http: //” til “https: //” og låsesymbolet på din browsers linje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Information, sletning og korrektion

Inden for rammerne af gældende lovbestemmelser har du ret til at få gratis information vedrørende dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse, modtager og formålet med databehandlingen, og om nødvendigt at korrigere eller slette disse data. Hvis du har yderligere spørgsmål om personlige data, kan du når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet på link i bio.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data. Du kan når som helst kontakte os på den adresse, der er angivet under link i bio. Retten til at begrænse behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du gør indsigelse mod nøjagtigheden af ​​dine personlige data, vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Under testen har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data.
  • Hvis behandlingen af ​​dine personlige data er gennemført / ikke er gennemført, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem for at håndhæve, forsvare eller hævde retlige krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data i stedet for sletning.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til paragraf 21, stk. 1, i de grundlæggende databeskyttelsesforordninger (DSGVO), skal dine og vores interesser vejes. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data, når det stadig ikke er klart, hvis interesser der drejer sig om.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personlige data, kan disse data – bortset fra deres lagring – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder, eller til beskyttelse af rettighederne for en anden fysisk eller juridisk person, eller af grunde af betydelig offentlig interesse i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

Indsigelse mod reklamemails

Med denne attest gør vi herved indvendinger mod brugen af ​​offentliggjorte kommunikationsdata, som en del af en udskrivningsforpligtelse til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at foretage retssager i tilfælde af, at der bliver sendt uopfordrede reklameoplysninger såsom spam-e-mails.

4. Dataindsamling på dette websted

Cookies

Nogle websteder bruger delvist cookies. Cookies skader ikke din computer og indeholder ikke vira. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes i din browser.

DDe fleste af de cookies, vi bruger, kaldes “session cookies”. De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies gemmes på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af ​​cookies, og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, og til at udelukke at acceptere cookies i visse tilfælde eller generelt, og aktiverer automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionen af dette websted blive begrænset.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at tilvejebringe visse funktioner, du har brug for (f.eks. Indkøbskurvfunktionalitet), lagres i overensstemmelse ( DSGVO) med paragraf.6, stk. 1, afsnit f. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i opbevaring af cookies, så deres tjenester er teknisk fejlfri og optimeret. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. tilladelse til opbevaring af cookies), foregår behandlingen udelukkende på grundlag af paragraf 6, stk. 1 afsnit a (DSGVO); Det kan annulleres, når du beder om godkendelse.

Hvis andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din browseadfærd) lagres, bliver de behandlet separat i denne databeskyttelseserklæring.

Serverlogfiler

Webstedsudbyderen indsamler og gemmer automatisk oplysninger i serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • Brug af operativsystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavn på adgangscomputeren
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data kombineres ikke med andre datakilder.

Disse data gemmes på grundlag af paragraf 6, stk. 1 afsnit f (DSGVO). Webstedsoperatøren har en legitim interesse i teknisk fejlfri præsentation og optimering af webstedet – dette kræver registrering af serverlogfiler.

Kontaktformular

Hvis du sender os et spørgsmål ved hjælp af kontaktformularen, vil dine oplysninger på forespørgselskemaet, herunder de kontaktoplysninger, du har givet der, blive gemt af os i tilfælde af forespørgsel om behandling og opfølgende spørgsmål. Vi overfører ikke disse data uden din tilladelse.

Disse data behandles på grundlag af paragraf 6, stk. 1, afsnit b , grundlæggende databeskyttelsesforordninger (DSGVO), forudsat at din anmodning vedrører udførelsen af ​​en kontrakt, eller er nødvendig for at træffe forudgående kontraktforhold. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse om effektiv behandling af forespørgsler rettet til os (Paragraf 6, stk. 1 afsnit f DSGVO) eller, hvis det ønskes, dit samtykke (Paragraf 6, stk. 1, afsnit a DSGVO).

De data, du indtaster i kontaktformularen, bliver hos os, indtil vi sletter dem for dig, annullerer dit samtykke, eller hvis formålet med datalagring ikke længere er gyldigt (f.eks. efter din anmodning er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især perioder de gemmes – bliver ikke påvirket.

Spørgsmål pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning blive gemt, inklusive alle personlige data (navn, anmodning) og blive behandlet af os med det formål at behandle din anmodning, . Vi overfører ikke disse data uden din tilladelse.

Disse data behandles på grundlag af paragraf 6, stk. 1, afsnit b i grundlæggende databeskyttelsesforordninger (DSGVO), forudsat at din anmodning vedrører udførelsen af ​​en kontrakt, eller hvis det er nødvendig for at træffe forudgående kontraktforhold. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (paragraf 6, stk. 1, afsnit a DSGVO) og / eller vores legitime interesser (DSGVO paragraf 6, stk. 1 afsnit a).

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, annullere dit samtykke, eller indtil formålet med datalagring ikke længere er gyldigt (f.eks. efter at din anmodning er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte lagringstid – bliver ikke påvirket.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger personlige data kun i det omfang, det er nødvendigt for etablering, indhold eller ændring af et juridisk forhold (lageroplysninger). Dette gøres på grundlag af paragraf 6, stk. 1, afsnit b i grundlæggende databeskyttelseforordninger (DSGVO), som gør det muligt for behandlingen af ​​data, at opfylde en kontrakt eller forudgående kontraktforhold. Vi indsamler, behandler og bruger personlige kun data om brugen af ​​dette websted (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller udstede regninger.

Samlede kundedata slettes, når ordren er afsluttet, eller forretningsforbindelsen er afsluttet. Retlige lagringsperioder bliver ikke påvirket.

5. Sociale medier

Instagram tilføjelse

Funktioner af Instagram-tjenesten er integreret på dette websted. Disse funktioner udbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet af dette websted til din Instagram-profil, ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at dele dit besøg på dette websted til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at som leverandør af siderne har vi ingen oplysninger om indholdet af de transmitterede data eller dets anvendelse på Instagram.

Instagram tilføjelsen bruges på grundlag af paragraf 6, stk. 1, afsnit f, i grundlæggende databeskyttelsesforordninger (DSGVO). Webstedsoperatøren har en legitim interesse for den bredest mulige synlighed på sociale medier.

Du kan finde mere information om dette i Instagrams erklæring om databeskyttelse: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6.Analyse værktøjer og reklame

Google Analyser

Dette websted bruger funktioner i Google Analytics webanalysetjeneste. Udbyder er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics bruger “cookies”. Dette er tekstfiler, der er gemt på din computer og tillader en analyse af din brug af hjemmesiden. Oplysningerne, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der.

Opbevaring af Google Analytics-cookies og brugen af ​​dette analyseværktøj er baseret på grundlæggende databeskyttelsesforordninger (DSGVO), paragraf 6, stk. 1, afsnit f. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både webstedet og dets annoncering. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. tilladelse til lagring af cookies), udføres behandlingen kun på grundlag af paragraf 6, stk. 1 DSGVO; samtykke kan til enhver tid annulleres.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på dette websted. Som et resultat, forkortes din IP-adresse af Google i EU’s medlemslande eller andre kontraktmæssige lande, i følge aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den sendes til USA. Den fulde IP-adresse overføres kun til en Google-server i USA, og forkortes dér i ekstraordinære tilfælde. På vegne af operatøren af ​​dette websted bruger Google disse oplysninger til at vurdere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og for at levere andre tjenester, der er relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedets operatør. IP-adressen, der overføres af din browser, som en del af Google Analytics, lægges ikke sammen med andre Google-data.

Browser tilføjelse

Du kan forhindre lagring af cookies ved at justere din browsersoftware i overensstemmelse hermed; Vi vil dog gerne påpege, at du i sådanne tilfælde muligvis ikke til fulde kan bruge alle funktionerne på dette websted. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der er genereret af cookien, og behandle disse data af Google om din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse), ved at downloade browser tilføjelsen på følgende link og installere: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle dine data ved at klikke på linket herunder. Der vil blive indstillet en fravigelsescookie, der forhindrer, at dine data indsamles ved fremtidige besøg på dette websted: Google Analytics deaktivieren.

Du kan finde mere information om, hvordan Google Analytics bruger brugerdata i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opgavebehandling

Vi har sammen med Google underskrevet en behandlingsaftale, og har fulgt de strenge krav fra tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

Opbevaringstid

De data, der er gemt af Google på bruger- og aktivitetsniveau, er forbundet med cookies, og bruger-id’er (f.eks. bruger-id) eller annoncerings-id’er (f.eks. dobbel klik -cookies, Android-annoncerings-id) anonymiseres eller slettes efter 14 måneder. Du kan finde detaljer om dette på følgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Facebook-pixel

Dette websted bruger Facebook pixel, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) til at måle konvertering.

På denne måde kan besøgendes opførsel spores, når de har klikket på en Facebook-reklame, og er blevet ledet til udbyderens websted. Dette gør det muligt at vurdere effektiviteten af ​​Facebook-reklamer med henblik på statistiske og markedsundersøgelsesformål, og for at optimere fremtidige annonceringstiltag.

De indsamlede data er anonyme for os, som operatør af dette websted, kan vi ikke drage nogenformer for konklusion om brugerens identitet. Imidlertid gemmes og behandles dataene af Facebook, så den respektive brugerprofil kan knyttes sammen, og Facebook kan bruge dataene til sine egne reklameformål, i overensstemmelse med Facebook-dataretningslinjer. Dette gør det muligt for Facebook at reklamere på Facebook-sider og uden for Facebook. Som webstedsoperatør kan vi ikke påvirke denne brug af data.

Brug af Facebook-pixels er baseret på databeskyttelsesreglerne (DSGVO), paragraf6, stk. 1, afsnit F. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at effektivisere annonceringstiltag, herunder sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (for eksempel at tillade lagring af cookies), udføres behandlingen kun på grundlag af paragraf 6, stk. 1 afsnit a DSGVO; du kan til hver en tid annullere samtykke.

Du kan finde flere oplysninger om beskyttelse af dit privatliv i Facebooks databeskyttelsesoplysninger: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du fravælge brugerbaserede reklamer fra Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliance’s websted: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Tilføjelser og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Dette websted indeholder videoer fra YouTube. Operatøren af ​​webstedet er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i en udvidet databeskyttelsesversion. Ifølge YouTube betyder denne version, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på dette websted, før de ser videoen. Overførsel af data til YouTube-partnere er dog ikke nødvendigvis udelukket af den udvidede databeskyttelsesversion. Så uanset om du ser en video eller ej, opretter YouTube forbindelse til Google Dobbelklik-netværket.

Så snart du starter en YouTube-video på dette websted, oprettes en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, tillader du YouTube at dele din surfeadfærd direkte på din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

YouTube gemmer muligvis også forskellige cookies på din enhed, når du har startet en video. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube få oplysninger om besøgende på dette websted. Denne information bruges blndt andet til at indsamle videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre falske forsøg. Cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Om nødvendigt kan yderligere databehandling begynde, efter starten af ​​en YouTube-video, som vi ikke har nogen indflydelse på.

Vi bruger YouTube til en attraktiv præsentation af vores onlinetilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til paragraf 6, stk. 1, afsnit f, i de grundlæggende databeskyttelsesforordninger (DSGVO). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke (for eksempel samtykke til opbevaring af cookies), foregår behandlingen kun på grundlag af paragraf 6, stk. 1 afsnit a DSGVO; samtykke kan til enhver tid annulleres.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse i databeskyttelseserklæringen på YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web-skrifttyper

Dette websted bruger såkaldte webfonte leveret af Google til ensartet visning af skrifttyper. Når du logger dig ind på en side, indlæser din browser de påkrævede web skrifttyper i browserens cache, for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal browseren, du bruger, være tilsluttet Google-servere. Google informerer om, at der via din IP-adresse er adgang til dette websted. Brug af Google Web Fonts sørger for en ensartet og attraktiv præsentation af vores onlinetilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, afsnit f, i de grundlæggende databeskyttelsesforordninger (DSGVO).

Hvis din browser ikke understøtter webfonte, bruges en standard skrifttype af din computer.

Flere oplysninger om Google Web-skrifttyper findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles erklæring om databeskyttelse: https://policies.google.com/privacy?hl=de.